Mikä on ESTIEM?

ESTIEM on Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden kattojärjestö, joka on perustettu vuonna 1990. Järjestö perustettiin lisäämään tuotantotalouden piiriin kuuluvien opiskelijoiden ja instituutioiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Nykyään ESTIEMin kautta on mahdollista tavoittaa yhteensä yli 60,000 opiskelijaa 79 jäsenyliopistossa (Local Group), 31 eri maassa. ESTIEM on ainoa Euroopan laajuinen tuotantotalouden opiskelijoiden välinen verkosto. Kansainvälisen ajattelun kasvaessa tarvitaan kulttuurienvälisiä rajoja ylittäviä tuotantotalouden opiskelijoita yhtenäisemmäksi muuttuvassa Euroopassa.

Tuotantotalouden konseptin ydinajatuksena on ymmärtää teknologian ja käytännön johtamisen välisen integraation ja riippuvaisuussuhteen. Tuotantotalouden opinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää analyyttistä ajattelua, insinööritietoa ja johtamistaitoja. Tuotantotalouden opiskelijat ovat hyvin arvokkaita, koska he kykenevät ajattelemaan kaupan ja talouden vaikutukset myös tuotannon ja tekniikan näkökulmasta. Tuotantotalouden opiskelun kannalta ESTIEMin tehtävänä on pitää yllä Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden välisiä suhteita ja auttaa opiskelijoita kehittymään sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Tämä voidaan saavuttaa erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta, joissa on mahdollisuus kommunikoida ja vuorovaikuttaa kansainvälisesti. ESTIEM-henki edustaa rajojen ylittämistä, avointa mieltä sekä työn ja huvin yhdistämistä. ESTIEMin tunnuslauseen mukaisesti: ”Work hard, party hard!”