ESTIEM_Logo_transparent_background

IMG_1557 tag

Mikä on ESTIEM?

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö, joka on perustettu vuonna 1990. Järjestö perustettiin lisäämään tuotantotalouden piiriin kuuluvien opiskelijoiden ja instituutioiden välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. ESTIEMiin kuuluu paikallisjärjestöjä, eli Local Goupeja, yhteensä 31:stä maasta ja kokonaisuudessaan verkoston kautta on mahdollista tavoittaa jopa 60,000 opiskelijaa 79:stä yliopistosta. ESTIEM on ainoa Euroopan laajuinen tuotantotalouden opiskelijoiden välinen verkosto. Kansainvälisyys on alati kasvussa ja globaalia ja kulttuurienvälistä yhteistyötä tarvitaan yhtenäistämään eri maiden opiskelijoita

Tuotantotalouden konseptin ydinajatuksena on ymmärtää teknologian ja käytännön johtamisen välisen integraation ja riippuvaisuussuhteen. Tuotantotalouden opinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää analyyttistä ajattelua, insinööritietoa ja johtamistaitoja. Tuotantotalouden opiskelijat ovat hyvin arvokkaita, koska he kykenevät ajattelemaan kaupan ja talouden vaikutukset myös tuotannon ja tekniikan näkökulmasta. Tuotantotalouden opiskelun kannalta ESTIEMin tehtävänä on pitää yllä Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden välisiä suhteita ja auttaa opiskelijoita kehittymään sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Tämä voidaan saavuttaa erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien kautta, joissa on mahdollisuus kommunikoida ja vuorovaikuttaa kansainvälisesti. ESTIEM-henki edustaa rajojen ylittämistä, avointa mieltä sekä työn ja huvin yhdistämistä. ESTIEMin epävirallisen tunnuslauseen mukaisesti: ”Work hard, party hard!”

 

Miksi osallistua? Mitä mahdollisuuksia ESTIEM tarjoaa sinulle?

Tapahtumien kirjo on niin laaja, että jokaiselle löytyy varmasti jotain. Tällöin tehtäväksesi jää lähinnä katsoa itseäsi kiinnostava tapahtuma, raivata sille tilaa kalenterissasi ja hakea mukaan! Ohessa on muutama hyvä syy, miksi jokaisen tulisi ainakin kerran hypätä koneeseen ja lähteä katsomaan mitä tuotantotalouden opiskelijana olo voi Suomen rajojen ulkopuolella näyttää.

 

• Kehityt akateemisesti, sosiaalisesti ja ennenkaikkea kansainvälisemmäksi!

• Verkostoituminen ja ystävyyssuhteiden luominen monipuolisista taustoista tulevien ihmisten kanssa on erittäin antoisaa ja tulevaisuuden kannalta hyödyllistä.

• Saat kansainvälisiä kokemuksia paikallisten opastamana muun muassa ruoan, työskentelyn, kommunnikaation, normien ja hauskanpidon kautta. Ylipäätään paikallinen, jotakuinkin kanssasi samassa tilanteessa oleva opas kykenee avaamaan maan kulttuuria ja niitä parhaita mestoja ihan eri tavalla kuin itse matkustaessasi kykenisit.

• Kykysi ja varmuutesi kommunikoida englanniksi kehittyy päästessäsi käyttämään sitä aidosti kansainvälisessä ympäristössä. Saataapa sitä jotain sanastoa tarttua myös muista Euroopan kielistä!

• Jos menet vielä askeleen pidemmälle ja päätät alkaa aktiiviseksi toimijaksi ESTIEMissä, pääset kehittämään itseäsi olemalla osana rajat ylittävää, osittain virtuaalista,  tiimiä. Nykypäivän yritysmaailmassa tällaiset rajat rikkovat tiimit ovat arkipäivää ja ESTIEMin avulla voit valmistaa itseäsi tulevaisuuden haasteita varten!