Katso tulevat tapahtumat täältä!

Mitä ihmeen projekteja?

Toisin kuin tapahtumat -sivulla olevat tapahtumat, jotka keskittyvät lähinnä ESTIEMin sisäiseen kehittämiseen tai hallintoon, ovat projektit jokaiselle tuotantotalouden opiskelijoille tarkoitettuja tapahtumia. Tapahtumiin osallistuminen ei vaadi aikaisempaa ESTIEM taustaa tai kiinnostusta järjestössä toimimiseen, vaan ainoastaan kiinnostuksen kyseisen projektin tarjoamasta tapahtumasta! Erilaisia projekteja ja niiden järjestämiä tapahtumia onkin laidasta laitaan, joten jokainen löytää aivan varmasti jotain itseään kiinnostavaa. Alla on esitetty projektien raamit, mutta jokainen järjestetty tapahtuma on omanlaisensa eikä kahta samanlaista tapahtumaa ole! Tulevia tapahtumia voi helposti tarkastella ESTIEMin portaalista, jossa on lisätietoja yksittäisitä tapahtumista. Myös näihin tapahtumiin haku tapahtuu portaalin kautta.

Academic Days

academic_days-300x166

Academic Days on tapahtuma, jonka sisältö painottuu selvästi akateemisiin aiheisiin. Tapahtumassa käsitellään aina tiettyä aihepiiriä, joka on tapahtuman pitämän yliopiston erikoisosaamista. Tapahtumissa opiskelijoilla on mahdollisuus kartoittaa ja syventää tietämystään kyseisestä aiheesta ja reflektoida oppimaansa iltaisin muiden opiskelijoiden kanssa. Illat koostuvatkin kulttuurillisista ryhmähenkeä nostattavista aktiviteeteista

BrainTrainer

BrainTrainer_logo_RGB

Tapahtuman koostuessa useista interaktiivisista harjoituksista, joissa tekemällä oppimisen periaatteita kunnioitetaan, on opiskelijoilla mahdollisuus valmistautua yritysmaailman haasteisiin. Se keskittyy kolmen tutalaiselle relevantin taidon kehittämiseen: johtajuuteen, esiintymistaitoon ja muihin vuorovaikutustaitoihin, sekä tietysti bisnekseen. Tapahtuman kouluttajat ovat yleensä ESTIEMin Alumneja tai muuten alan ammattilaisia ja viikon kestävään tapahtumaan mahtuu 3-4 koulutusta. Brain Trainer tarjoaa oleellista tietotaitoa ja on myös yksi niistä tapahtumista, jonka saa ja joka kannattaa laittaa CV:hen!

businessbooster

Businessbooster

Businessbooster on projekti, joka keskittyy yrittäjyyden ja start-up-hengen kasvattamiseen opiskelijoiden keskuudessa. Tämä saavutetaan järjestämällä erinäisiä koulutuksia, verkostoitumistapahtumia sekä kilpailuja. Tapahtumaketjuun on mahdollista osallistua omalla yritysideallaan ja yhdessä muiden opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa kehittää idea oikeaksi yritykseksi saakka. Projekti tähtää opiskelijoiden parempaan, nopeampaan ja itsevarmempaan yrittämiseen.

http://www.optiem.fi/site_2015/wordpress/wp-admin/post.php?post=132&action=edit

VISION

Vision_logo_trans

Vision on jokavuotinen projekti, joka koostuu joukosta seminaareja. Joka vuosi Visioniin valitaan aihe, jonka tarkoituksena on kattaa nykyisiä suuntauksia ja ilmiöitä, jotka vaikuttavat Euroopan talouteen, liike-elämään ja teollisuuteen. Seminaarit tutkivat innovatiivisia lähestymistapoja ja käytännöllisiä työkaluja näiden suuntausten ja ilmiöiden ymmärtämiseksi. Niiden avulla luodaan myös yhteyksiä opiskelijoiden ja yritysten välille, sillä Vision järjestetään usein sen vuoden teemaan sopivan yrityksen tai yritysten kanssa.

Summer Academy

summer_academy

ESTIEM Summer Academy perustettiin kansainvälisiä opiskelijoita varten, jotta he voisivat kokoontua kesällä yhteen osallistuakseen avoimeen keskusteluun, ryhmätyöskentelyyn, väittelyihin ja yksityisopiskeluun vanhemman ja kokeneen mentorin valvonnassa. Keskustelemalla ja opiskelemalla yhdessä muiden ympäri Eurooppaa tulevien osallistujien kanssa syntyy uusia ideoita ja näkökulmia sekä ammatteihin että kulttuureihin liittyen. Summer Academyn kautta on mahdollista kehittää omaa johtamisen etiikkaansa ja oppia tunnistamaan vahvuutensa. Brain Trainerin lisäksi myös Summer Academyssä oppimasi taidot ovat laajalle sovellettavissa ja mainitsemisen arvoiset CV:ssä. Jälleen loistava mahdollisuus erottua riviopiskelijoista!

Europe 3D

europe3D_trans

Europe3D on yhdistelmä kulttuuria ja hauskanpitoa sekä akateemisuutta. Ajatuksena on tutustua kohdemaahan kolmen ulottuvuuden kautta: politiikan, talouden ja kulttuurin. Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä pintaa syvemmälle jonkin maan tietämyksessä, mikä toteutetaan esimerkiksi paikallisten poliitikkojen pitämien luentojen, yritysvierailujen, workshoppien, nähtävyyksien ja tietenkin juhlimisen avulla. Europe3D:n osallijusta kaikki eivät ole edes ESTIEMin jäseniä, vaan joitain paikkoja on aina avoinna myös ulkopuolisille, muiden alojen opiskelijoille. Europe3D onkin yksi ESTIEMin suosituimpia tapahtumia ja kilpailu paikoista voi olla erittäin kovaa. Kevyehkön ja kattavan sisältönsä ansiosta Europe3D on loistava vaihtoehto ensimmäiseksi tapahtumaksi!

ESTIEM Magazine

Magazine_logo_trans

ESTIEM Magazine on ESTIEMin virallinen julkaisu. Noin 3,000 painosta tavoittavat jäsenyliopistojen opiskelijat kahdesti vuodessa. Lehden tehtävänä on antaa näkemyksiä tuotantotalouden tulevaisuuteen liittyvistä aiheista. Lehti rakentuu viidestä pilarista, joita ovat The Focus Topic, Scene, EPIEM, Inside ESTIEM ja Explore Europe. Erilaisten tuotantotalouden näkökulmien ja ESTIEM-kuulumisten lisäksi lehti tarjoaa muun muassa mahdollisuuden tutustua vaihto-opiskelijoiden tarinoihin.

Student Guide

Student Guiden tarkoituksena on tarjota opiskelijoille hyödyllistä tietoa kaikista Euroopan kaupungeista, joissa tuotantotalouden opiskelu on mahdollista. Oppaat ovat kaikkien hyödynnettävissä!