Mitä on tarjolla?

Katso tulevat tapahtumat täältä!

ESTIEMillä on laaja kirjo erilaisia tapahtumia, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään.  On tapahtumia, jotka soveltuvat ihan kaikille tuotantotalouden opiskelijoille (General Events) ja tapahtumia, jotka ovat suunnattu heille, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään ja kehittämään ESTIEMiä (Central ESTIEM Events). Alla on katsaus muutamiin Central ESTIEMin tapahtumatyyppeihin ja niiden keskeiseen sisältöön. Lisää tapahtumakonsepteja löytyy projektit välilehdestä!!

Kaikki tulevat tapahtumat löytyvät ESTIEMin portaalista ja kaikkiin tapahtumiin myös haetaan samaa kautta. Portaaliin pääset kirjautumaan henkilökohtaisilla tunnuksillasi, jotka ESTIEM-vastaava on sinulle fuksivuoden alkuviikkoina luonut. Jos tunnuksesi on hukassa tai sinulla on muuta kysyttävää tapahtumista, matkustamisesta tai ylipäätään ESTIEMistä, ethän epäröi ottaa yhteyttä ESTIEM-vastaavaan!

Kokemuksia tapahtumista on luettavissa kokemuksia -välilehdessä!

Tapahtumien osallistumismaksuihin on mahdollista hakea killalta tukea. Pääsääntöisesti kaikkien tapahtumien, joissa on akateemisuutta tai muuta itsensä kehittämistä mukana, osallistumismaksu korvataan! Kysy lisää ESTIEM-vastaavalta.

Council Meeting (CM)

council_meetings

Kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, kaikkien jäsenyliopistojen edustajat ympäri Eurooppaa kokoontuvat Council Meetingissä (CM) päättämään ESTIEMissä järjestettävistä projekteista, säätämään ohjeita tulevaisuutta varten ja äänestämään hallituksen eli boardin jäsenistä ja projektipäälliköistä vuodeksi kerrallaan.

Jäsenyliopistot eli Local Groupit (LG) järjestävät Council Meetingit, jotka kokoavat yhteen nykyisin lähes 300 tuotantotalouden opiskelijaa. Tämä on erinomainen tapa tutustua muihin Euroopan tuotantotalouden opiskelijoihin ja päästä vaikuttamaan ESTIEMin projekteihin. CM:ssa kokeneiden estiemiläisten johtamat työryhmät kehittävät konsepteja, strategioita, asettavat ohjeita ja tekevät käytännön työtehtäviä ESTIEMin toiminnan kehittämiseksi. Näissä työryhmissä voi kokea ESTIEM-hengen ja oppia, kuinka mielenkiintoista on työskennellä pienemmissä kansainvälisissä ryhmissä.

Työn ohella hauskanpito on olennainen osa Council Meetingia. jossa pääsee tutustumaan Euroopan eri kaupunkien yöelämään, oppimaan paikallisesta kulttuurista ja tutustumaan uusiin ihmisiin ympäri Eurooppaa.

Council Meetingit ovat ainoita tapahtumia, joihin jäsen Local Grouppien on lähetettävä delegaatio siellä tehtävien äänestysten ja muun hallinnollisuuden takia. Tästä syystä Optiem tukeekin kahta Council Meetingiin lähtevää delegaattia korvaamalla heidän osallistumismaksunsa ja matkustuskulunsa halvimman vaihtoehdon mukaisesti! Estiem-vastaava ja muu hallitus valitsevat Council Meetingiin lähtevät delegaatit ja estiem-vastaava ilmoittaa aina hyvissä ajoin sähköpostin välityksellä milloin hakemuksia osallistumiseen voi hänelle lähettää.

Regional Coordination Meetings (ReCoM)

coordination_meetings

ReCoM:ien tavoitteena on koota lähiympäristön tuotantotalouden opiskelijoita keskustelemaan ESTIEMiin liittyvistä aiheista paikallisella tasolla. Täten voidaan lisätä lähimpien LG:n yhteistyötä ja luomaan uusia ideoita ESTIEMin kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Tapaaminen on estiemiläisten järjestämä ja se toimii eräänlaisena tukiasemana, jonka tarkoituksena on välittää ESTIEMin keskeisimpiä näkemyksiä ja ideoita LG:lle. Tapaamisen aikana keskustellaan ja etsitään vastauksia esimerkiksi PR:ään ja yrityksiin kohdistuvaan yhteistyöhön liittyen. ESTIEMin komiteoiden ja projektien piirissä käydyt keskustelut ja tehdyt päätökset tavoittavat näin kaikki ESTIEMin jäsenet, jolloin voidaan saada uudenlaisia näkökulmia eri aiheisiin. Tällä tavoin ReCoM:t vahvistavat Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden välistä verkostoa.

Activity Weeks

activity_weeks

Activity Weeks on tarkoitettu vain ja ainoastaan sitä varten, että tutustuttaisiin uusiin ihmisiin ja kulttuureihin hauskanpidon kautta. Activity Weeks tarjoavat unohtumattomia hetkiä excursioilla, nähtävyyksillä, yritysvierailuilla, hauskoilla tapahtumilla ja juhlilla. Tämä on loistava mahdollisuus oppia uusista kulttuureista, niiden historioista, perinteistä ja elämäntyyleistä ja samalla pitää hauskaa kavereiden kanssa, jotka tulevat kaikkialta Euroopasta.

Local Responsible Forum

LR_FORUM

LR Forum on vuosittain järjestettävä tapahtuma, johon kokoontuvat kaikki ESTIEM-vastaavat. Foorumi koostuu kahdesta tavoitteesta. Ensimmäinen tavoite on kehittää tapahtumaan osallistuvien ESTIEM-vastaavien taitoja, jotta ESTIEMin verkoston laatua ja ammattimaisuutta voitaisiin parantaa. ESTIEM-vastaavia kouluttamassa on ammattitaitoisia kouluttajia, muita opiskelijoita ja opiskelijoita, joilla on jo paljon kokemusta ESTIEMin toiminnasta. Toinen tavoite on saada ESTIEM-vastaavat tutustumaan keskenään, jotta heidän ymmärryksensä erilaisista kulttuureista laajenisi, ja tällä tavoin he kykenevät tekemään töitä yhdessä tehokkaasti ilman kulttuurien välisistä eroista johtuvia vaikeuksia.

Local Group Exchange

LGE_RGB

Local Group Exchange on tarkoitettu kahden LGn väliseksi opiskelijoiden järjestämäksi vaihdoksi. Sovitun kokoinen joukko vierailee siis vuorollaan toisen Local Groupin jäsenten luona jossain päin Eurooppaa ja toivottavat kohdekaupungin opiskelijat tervetulleeksi omaan kotikaupunkiinsa.

Training New Trainers

Professionaalinen kehitys ja koulutukset ovat olennainen osa ESTIEMin toimintaa. Tämän vuoksi ESTIEM kouluttaa omat kouluttajansa, jotka voivat vuorostaan välittää koulutuksia ja harjoituksia muille. Tämä tapahtuma keskittyy siis henkilökohtaisten koulutustaitojen kehittämiseen.