OPINNOT TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMASSA

Tuotantotalouden koulutusohjelman tarkoituksena on antaa valmistuville diplomi-insinööreille monipuolinen teknistaloudellinen koulutus. Tuotantotalouden opiskelu Oulussa on monialaista ja haastavaa. Monialaisuus onkin tuotantotalouden opinnoille tunnusomaista, voihan valmistunut TUTA-DI sijoittua periaatteessa mille teollisuuden alalle tahansa.

Minkälaisia erikoistumismahdollisuuksia Oulu tarjoaa?

Omasta tutkinnosta on mahdollista hioa itsensä näköinen tutkinto, jolloin olet muita kilpailukykyisempi kun haet haluamaasi työpaikkaa valmistumisen jälkeen, kesätöitä tai kandi- ja DI-työmahdollisuuksia.

Diplomityöpohja

Kandi, 180 op

Kandivaiheen opintorakenne ja suuntautumisvaihtoehdot: Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti, 180 op, Oulun yliopisto

Perus- ja aineopinnot ovat kaikille samat 120 op, tekniikan opinnot ovat 40 op, valinnaiset opinnot 10 op ja kandidaatintyö 10 op.

Ala jo ensimmäisenä vuotena miettimään, minkä tekniikan alan teollisuuteen haluaisit nyt tutustua ja hae kyseisen alan yrityksiin kesätöihin. Se, mitä olet tehnyt kesätöissä voi olla yhtä hyödyllinen syy palkata sinut kuin omistamasi tutkinto. Mieti myös, haluatko tutkinnon jälkeen työskennellä Suomessa kenties kotipaikkakunnallasi vai haluatko lähteä ulkomaille töihin ja hae myös näiden alueiden yrityksiin. Tekniikan suuntautumisen valinta tehdään ensimmäisenä vuotena ja tekniikan opintojen suuruus kandivaiheessa on lähes 25 prosenttia.

Tekniikan suuntautumisvaihtoehdot kandivaiheessa Oulun yliopistossa:

Kandivaiheessa prosessi- ja ympäristötekniikan sekä kaivos- ja rikastustekniikan opinnot ovat kandidaattiopinnoissa samat. Tuotantotalouden opiskelija voi suorittaa tekniikan opintonsa miltä tahansa tekniikan alalta Oulun yliopistossa tai muussa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla. Ole rohkea tutkiessasi muitakin kuin Oulun yliopiston vaihtoehtoja. Tekniikan opintojen laajuus on vähintään 40 op.

Kandi-vaiheessa voit opiskella myös kieliä tai kauppakorkean sivuainepaketteja. Pystyt silti sisällyttämään tutkintoon vain tutkinnonlaajuisen opintopistemäärän, johon kuuluu valinnaisia opintoja 10 op. Ota talteen tutkinnon ulkopuolelle jääneistä kursseista jonkinlainen suoritustodiste tulevaisuuden varalle.

Jos sinulla on aikaisempia tutkintoja, mene omaopettajasi luo kurssilistasi kanssa ja hän auttaa sinua löytämään kurssit jotka voidaan hyväksi lukea.

DI, 120 op

DI-vaiheen opintorakenne: Tuotantotalous, Diplomi-insinöörin tutkinto, 120 op, Oulun yliopisto

Oulun tuotantotalouden koulutusohjelmassa DI-vaiheessa valitaan kahdesta opintosuunnasta yksi ja erikoistumista syvennetään itselle sopivilla kursseilla eri moduuleista. Kandivaiheessa valittu tekniikan suuntautuminen jatkuu DI-vaiheessa ja tekniikan opinnot ovat DI-vaiheesta noin 15 prosenttia.

Tuotantotalouden suuntautumisvaihtoehdot DI-vaiheessa:

DI-vaiheen pääopintosuuntaa täydentävät moduulit:

Sivuaineopinnot kauppakorkean puolelta

Tuotantotalouden puolella on suosittua käydä kauppakorkean puolelta yritysjuridiikan sivuaineopintokokonaisuus, joka on 25 opintopistettä. Tutustu kauppakorkean opintokokonaisuuksiin:
http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/sivuaineopiskelijat

Jatko-opinnot

Tuotantotalouden alalta pystyy suorittamaan sekä tekniikan tohtorin että filosofian tohtorin tutkinnot riippuen taustakoulutuksestasi. Tohtoriopintoihin haetaan opinto-oikeutta yliopiston yhteisen Tutkijakoulun kautta http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/haeopiskelijaksi . Jatko-opinnot pitävät sisällään yleisiä yleis- ja valmiustaito-opintoja sekä tieteenalakohtaisia opintoja (http://www.oulu.fi/tutkijakoulu/opinnottuotantotalous) . Tieteenalakohtaiset opinnot räätälöidään hyvin pitkälti sen mukaisesti, mitkä ovat jatko-opiskelijan tutkimukselliset tavoitteet.

Kurssit

Tuotantotalouden opintoihin kuuluu pääsääntöisesti teknillisen tiedekunnan, kauppakorkeakoulun sekä kielikeskuksen kursseja. Alla olevien linkkien avulla voit tutustua kurssiaikatauluihin ja tenttilistoihin.

Tuotantotalous
Kauppakorkeakoulu
Konetekniikka
Sähkötekniikka
Matematiikan jaos
Tietojenkäsittelytieteet
Prosessi- ja ympäristötekniikka