Omaopettaja

Mikä on oma opettaja ja mitä hänen kanssaan voi tehdä?

Omaopettaja toimii yhteistyössä pienryhmäohjaajien kanssa uusien opiskelijoiden ohjaajana. He vastaavat uusien opiskelijoiden ryhmäytymisestä opiskelua tukevalla tavalla, opiskelukäytäntöjen tutuksi tekemisestä sekä työelämänäkökulmien esille nostamisesta. Omaopettaja on opiskelijan lähiohjaaja opiskeluun, opintojen sisällöllisiin kysymyksiin ja opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita:

  • Omaopettaja katselmoi ryhmänsä opiskelijoiden opintosuunnitelmat (HOPS) ensimmäisenä vuotena.
  • Omaopettaja tukee yhdessä pienryhmäohjaajan kanssa uusien opiskelijoiden sitoutumista opiskeluun ja opintoihin sekä opiskelijoiden kiinnyttimistä yliopistoon,
  • Omaopettaja seuraa rygmänsä opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja kutsuu opiskelijan tarvittaessa ohjaukseen.
  • Omaopettaja tarjoaa opiskelijoille keskustelutukea opintoihin ja työelämään (esim. kesätyöpaikan haku) liittyvissä kysymyksissä.
  • Omaopettaja tarkistaa kandidaattivaiheen harjoittelurapostin ja antaa harjoittelusta suoritusmerkinnän.
  • Omaopettaja toimii opiskelijan kandidaatintyön ohjaajana. Ohjaaja voi aiheesta riippuen olla muukin tuotantotalouden yksikön henkilö.
 

Case: Kesätyöhaastattelu

Ongelma: Toisen vuoden opiskelija sai kesätyöhaastattelun paikkaan, jonne hänen tietotaitonsa ei riittänyt. Hän tarvisi nopeasti ylihuomenna olevaan haastatteluun tietoa ongelmanratkaisu- ja analyysijärjestelmistä. Kuinka voi pärjätä muille hakijoille, DI-vaiheen opiskelijoille ja valmistuneille?

Ratkaisu: Omaopettajan apu. Opiskelija varasi omaopettajaltaan tapaamisajan, selitti haastavan tilanteen ja pyysi apua. Omaopettaja osasi neuvoa opiskelijalle muutaman analyysimallin ja ohjasi opiskelijan juttelemaan tutkimusryhmästä ja opetushenkilöstöstä ongelmanratkaisuun erikoistuneelle ammattilaiselle. Lopputuloksena opiskelijalla oli lista erilaisia malleja jotka hän Wikipediarallilla opiskeli, osasi selittää ne työhaastattelussa ja sai kesätyöpaikan.

 

Case: Bilettävä fuksi

Ongelma: Ensimmäisen vuoden opiskelija huomasi Wappuna, että opintopisteitä ei tullut riittävästi ensimmäisenä vuotena. Tukia joutuu palauttamaan ja seuraavina vuosina täytyisi opiskella ahkerammin. Tekniikan suuntautumisalaakaan hän ei ollut osannut päättää.

Ratkaisu: Omaopettaja. Opiskelija varasi keskusteluajan omaopettajalleen. Yhdessä he kävivät läpi, mitä erivaihtoehtoja opiskelijalla on. He lähtivät liikkeelle siitä, että opiskelija halusi jäädä Ouluun asumaan. He katsoivat mitä tekniikanalan yrityksiä Oulussa on ja huomasivat, että opiskelijaa kiinnosti hyvinvointiteknologian yritykset eniten. Tämän jälkeen he yhdessä suunnittelivat kandivaiheen toisen ja kolmannen vuoden kurssit niin, että opiskelija pystyi käymään fuksivuodelta rästiin jääneitä kursse ja että kuormitus tulisi mahdollisimman tasaiseksi. Suuremmalla työpanostuksella Wapusta selvinnyt teekkari sai suoritettua kandintutkinnon sille varatussa kolmessa vuodessa.